Satukan langkah dengan derap membara
Generasi bangsa
Mendidik generasi muda bangsa
Yang berakhlak mulia

(*)
Universitas Islam Raden Rahmat
UNIRA Malang
Berlandas Ahlu Sunnah wal Jama’ah
Dalam prosesnya

Ayo bergerak satukan langkah
Generasi bangsa
Wujudkan impian generasi bangsa
Yang khoiro ummah

Kembali ke (*)

Universitas Islam Raden Rahmat