Salam Rektor
_________________________________________________________

Visi & Misi
_________________________________________________________

Struktur Organisasi
_________________________________________________________

MARS UNIRA
_________________________________________________________

MARS UNIRA

Satukan langkah dengan derap membara
Generasi bangsa
Mendidik generasi muda bangsa
Yang berakhlak mulia

(*)
Universitas Islam Raden Rahmat
UNIRA Malang
Berlandas Ahlu Sunnah wal Jama’ah
Dalam prosesnya

Ayo bergerak satukan langkah
Generasi bangsa
Wujudkan impian generasi bangsa
Yang khoiro ummah

Kembali ke (*)

Universitas Islam Raden Rahmat